تائید Rucaparib به عنوان درمان نگهدارنده سرطان تخمدان

Medscape: سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد تجویز قرص‌های rucaparib با نام تجاری Rubraca و محصولی از کمپانی Clovis Oncology، برای درمان نگهدارنده بیماران مبتلا به سرطان عود کننده اپی‌تلیال تخمدان، لوله فالوپ یا سرطان اولیه پریتونئال، که بدون در نظر گرفتن وضعیت BRCA، به کموتراپی مبتنی بر پلاتینوم پاسخ کامل یا نسبی داده‌اند، مورد تائید این اداره قرار دارد. هیچ تست بیومارکری برای تجویز دارو الزامی نیست.

داروی Rucaparib پیش از این برای درمان سرطان پیشرفته تخمدان در بیمارانی که تحت درمان با دو درمان کموتراپی یا بیشتر قرار داشته و تومورهای آنها یک موتاسیون ژن BRCA داشته‌اند، تائید شده بود. تجویز دارو در این شرایط نیاز به انجام تست‌های بیومارکر دارد.

تائید Rucaparib پیشرفت قابل توجهی برای درمان زنان مبتلا به سرطان تخمدان عودکننده به حساب می‌آید که به‌طور بالقوه خطر پیشرفت بیماری را به دنبال کموتراپی با پایه پلاتینوم کاهش می‌دهد.

داروی Rucaparib یک مهارکننده PARP است که آنزیمی را که به ترمیم DNA آسیب‌دیده در سلول‌های سرطانی کمک می‌کند، مهار می‌کند، بنابراین رشد تومور را آهسته یا متوقف می‌کند.

یافته‌های مطالعه ARIEL3 منجر به تائید این دارو شده که در آن، داروی فوق به عنوان درمان نگهدارنده در 564 بیمار ارزیابی شده است. در این مطالعه فاز 3، 66 درصد بیماران به طور تصادفی وارد گروه درمان با Rucaparib با دوز 600 میلی‌گرمی، دو بار در روز و 34 درصد با پلاسبو درمان شدند.

بقای بدون پیشرفت بیماری در گروه Rucaparib، معادل 8/10 ماه و در گروه پلاسبو 4/5 ماه برآورد شد که از نظر آماری معنی‌دار بودند. میانه دوره زمانی بقای بدون پیشرفت بیماری در گروهی از بیماران که موتاسیون BRCA داشتند، در گروه دریافت کننده rucaparib معادل 6/16 ماه و در گروه پلاسبو، معادل 4/5 ماه بود.

شایع‌ترین عوارض جانبی که با درجه 1 تا 4 در بیماران دریافت کننده Rucaparib مشاهده شد، عبارت بودند از تهوع، خستگی / آستنی، درد شکم / دیستانسیون، راش، dysgeusia، آنمی، افزایش سطح آنزیم‌های کبدی، یبوست، استفراغ، اسهال، ترومبوسیتوپنی، نازوفارنژیت، استوماتیت، کاهش اشتها، و نوتروپنی. اغلب واکنش‌های جانبی و اختلالات آزمایشگاهی درجه 1 و 2 بودند.

باید توجه داشت که تجویز rucaparib با سمیت خونی، از جمله سندرم میلودیسپلاستیک و لوکمی میلوئید حاد همراه است و در 5/0 درصد بیماران درمان شده با آن، دیده می‌شود.