تولید دارو‌ی دیالیز توسط محققان ایرانی

بیماران دیالیزی برای درمان نیاز به داروها و ابزارآلات پزشکی مخصوص به خود را دارند، هر یک از این داروها و وسایل مخصوص پزشکی در بیماری دیالیز باید با فرمولاسیون مخصوص خود تولید و طراحی شود که خوشبختانه امروز یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تهیه فرمولاسیون اولیه برای ساخت انواع تجهیزات بیماری دیالیز شده است.

 

مدیر این شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه محصولی برای اولین بار در ایران تولید شده است، گفت: شرکت ما موفق به تولید پودر بی کربنات شده است که برای استفاده در تولید داروهای مخصوص به کار می‌رود.

 

وی با بیان اینکه بیماران دیالیزی به این ماده مهم نیاز دارند، اظهار کرد: برای ساخت سوزن‌های مخصوص دیالیز و همچنین تجهیزات پزشکی باید از این پودرهای بی‌کربنات بهره برد که امروز شرکت ما این پودرها را به تولید انبوه رسانده است.

 

مدیر این شرکت دانش بنیان ادامه داد: از این پودرها برای ساخت داروهای دیالیزی هم استفاده می‌شود و با کیفیتی بسیار خوب در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

 

وی با بیان اینکه هریک از بیماران می‌توانند از این ماده دانش بنیان استفاده کنند، یادآور شد: یک مریض دیالیزی برای خرید دارو و یا استفاده کردن از سوزن‌ها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بیماری دیالیز به این محصول نیازمند است که خوشبختانه امروز نمونه‌های آزمایشگاه و ماشین آلات آن تولید شده‌اند.