داروهایی که روی میل جنسی تاثیر منفی دارند

داروهای مربوط به فشار خون (داروهای ضد فشار خون):

بسیاری از داروها برای کاهش فشار خون تجویز می‌شوند. خبر بد این است که بعضی از آنها بر وضعیت جنسی تاثیرات منفی می‌گذارد و همچنین تاثیر بعضی از آنها بر میل جنسی از بقیه بیشتر است.

 

داروهای ضدتشویش و داروهای مربوط به بیماری‌های روانی:

داروهایی مثل اسکالیث، ملاریل، اوراپ، پرولیکسین و غیره باعث تغییر رفتار و مزاج شما می‌شود، و به وضعیت جنسی‌تان آسیب می‌زند.

 

داروهای مربوط به حمله‌ی بیماری

بسیاری از داروهایی که برای درمان تشنج و حمله بیماری استفاده می‌شود مشکلات جنسی به همراه دارند، مانند دیاموکس، آترتول، اپیتول، تگرتائول و غیره.

 

داروهای ضدافسردگی:

شناخته‌شده‌ترین داروهای ضد افسردگی، داروهای پیشگیرنده از بازجذب سروتونین (SSRls) هستند که از میان آن‌ها می‌توان پروزاک، زولوفت، پاکسیل، سلکسا و لاووکس را نام برد.