تداخلات دارویی «آدالیموماب»

آدالیموماب ( Adalimumab ) نباید همزمان با داروهای زیر مصرف شود:

کورتیکواستروئیدها، مانند:

  –  متیل پردنیزولون

  –  دگزامتازون

  –  پردنیزون

  –  تریامسینولون

  –  هیدروکورتیزون

  –  مواد دارویی مورد استفاده در درمان اچ آی وی، مانند زیدوودین

داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری های خودایمنی (مانند آرتریت روماتوئید) مانند:

  –  آباتاسپت

  –  آزاتیوپرین

  –  آناکینرا

  –  توسیالیزوماب

  –  آلترتامین یک داروی مورد استفاده برای درمان سرطان تخمدان

  –  ملفالان – داروئی که برای درمان میلوم چندگانه استفاده می شود.

سایر داروهای مورد استفاده برای درمان انواع مختلف سرطان، مانند:

  –  دوکسوروبیسین

  –  آتزولیزوماب

این داروها دارای فعالیت های مرتبط با سلامت قلب هستند و استفاده همزمان با آدالیموماب خطر ابتلا به عفونت های جدی را افزایش می دهد.