عوارض «آسیکلوویر»

پماد چشمی آسیکلوویر (Aciclovir) به تجویز پزشک در درمان التهاب قرنیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو به آسانی از طریق بافت پوششی قرنیه و بافت سطحی چشم جذب می‌شود.

 

نحوه مصرف: در بزرگسالان و کودکان، به میزان 1 سانتیمتر از پماد را 5 بار در روز (تقریبا هر 4 ساعت یک‌بار) در فضای ملتحمه پلک پایین قرار می‌دهند.

 

عوارض: آسیب سطحی قرنیه از عوارض مصرف این دارو است که معمولا بعد از قطع مصرف برطرف می‌شود.