طراحی نانو داروی «NBTXR» برای تومور

NBTXR محصولی است که برای ازبین بردن تومور سرطانی طراحی شده و با رادیودرمانی فعال می‌شود. این نانودارو از طریق از بین بردن فیزیکی سلول با تومور مقابله کرده و سیستم ایمنی بدن را نیز برعلیه سرطان فعال می‌کند.

نانوبیوتیکس (Nanobiotix) یکی از شرکت‌های فعال در حوزه‌ی داروسازی است که به دنبال راهبرد‌های جدید برای درمان سرطان است. این شرکت اخیراً وارد همکاری مشترک با ویل کرنل مدیسین شده تا مطالعه غیربالینی نانوداروی خود موسوم به NBTXR را انجام دهد.

 

NBTXR محصولی است که برای ازبین بردن تومور سرطانی طراحی شده و با رادیودرمانی فعال می‌شود. این نانودارو از طریق از بین بردن فیزیکی سلول با تومور مقابله کرده و سیستم ایمنی بدن را نیز برعلیه سرطان فعال می‌کند. قرار است که این همکاری مشترک یک‌سال ادامه پیدا کند تا نقش NBTXR روی ایمنی درمانی سرطان مورد بررسی قرار گیرد.

 

هدف اصلی از این همکاری مشترک، مطارعه‌ی تأثیر NBTXR۳ که با رادیودرمانی فعال می‌شود، روی مسیر cGAS-STING با استفاده از پاسخ‌ایمنی ضدسرطان بدن در مدل‌های آزمایشی است. داده‌های به‌دست آمده از این مطالعه می‌تواند شواهدی برای تأیید افزایش پاسخ ایمنی بدن در اثر استفاده از این نانودارو فراهم کند. این نانودارو پیش از این روی سرطان‌های سر و گردن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج قابل قبولی به‌دست آمده است.

 

نانوبیوتیکس یک برنامه مقابله با سرطان از طریق تحریک سیستم ایمنی بدن را آغاز کرده است که نانوداروی NBTXR۳ در این راستا تولید شده‌است. این شرکت تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا برای انجام آزمون بالینی این دارو را به‌دست آورده است تا با ترکیب این روش با رادیودرمانی و استفاده از نوعی آنتی‌بادی، از آن برای مقابله با سرطان‌های گردن و ریه استفاده کند. نتایج آزمون‌های بالینی و پیش‌بالینی انجام شده نشان می‌دهد که این نانودارو نقش مهمی در مقابله با سرطان از طریق تحریک سیستم ایمنی بدن دارد.

 

سندرا دماریا از محققان دپارتمان پرتودرمانی سرطان در ویل کرنل مدیسین می‌گوید: «ما پیش از این دریافتیم که رادیودرمانی می‌تواند برای مقابله با سرطان استفاده شود، به طوری که تومور را تبدیل به یک واکسن درون بدن می‌کند. برای این کار، ما نانوذرات NBTXR۳ را ساختیم تا پاسخ ایمنی بدن را بهبود دهد.»