محصولات سلولی جایگزین دارو می‌شوند

معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت گفت: قرار است محصولات سلولی به صورت نیمه صنعتی برای خیلی از بیماری‌هایی که با دارو درمان نمی‌شوند به تولید برسند.

رضا ملک زاده معاون پژوهش و فناوری وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان گفت: در آینده‌ای نزدیک خیلی از بیماری‌هایی که با دارو درمان نمی‌شوند باید با محصولات سلولی درمان شوند.

 

وی افزود: کارخانجات تولید دارو باید به فکر تولید صنعتی محصولات سلولی باشند که با استاندارد‌های بالا به بازار وارد شوند.

 

به گفته وی امیدواریم در آینده این محصولات بعد از مطالعه در کلینیک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و مردم از این محصولات استقبال کنند.