تغییر در روش قیمت‌گذاری دارو

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو از تغییر شیوه تعیین قیمت دارو در کشور خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم قیمت داروهای تولید داخل منطقی تر خواهد شد.

 

اکبر برندگی در ارتباط با مشکلات واقعی شدن قیمت داروهای تولید داخل در کشور، گفت: قیمت دارو در ایران بر اساس ادبیات حاکم بر اقتصاد کشور شکل می گیرد، زیرا اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد نیست و طبق قانون، قیمت گذاری کالاها در دست دولت است و تعیین قیمت دارو هم مستثنی نیست.

 

وی با تاکید بر اینکه در تعیین قیمت دارو بر اساس هزینه های تولید، بسته بندی و سود فروش عمل می کنیم، افزود: از سال ۹۷، روش تعیین قیمت دارو فرق خواهد کرد.

 

 برندگی اشاره به اینکه در تعیین قیمت داروهای وارداتی موفق عمل کرده ایم، ادامه داد: در تعیین قیمت داروهای وارداتی، بر اساس بررسی قیمت دارو در چند کشور مشابه خودمان عمل کردیم، بطوری که ۵ کشور را انتخاب و قیمت داروهای برند وارداتی را مورد ارزیابی قرار داده و طبق آن، برای داروهای وارداتی به کشورمان عمل کردیم

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که با این روش موفق شدیم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داروهای وارداتی را داشته باشیم، افزود: این روش موفقی بوده و توانسته ایم به رغم نوسانات نرخ ارز، قیمت داروهای وارداتی را پایین بیاوریم.

برندگی در ارتباط با تعیین قیمت داروهای تولید داخل، گفت: برای تعیین قیمت داروهای تولید داخل نیز بر اساس تبعیت از قیمت جهانی عمل خواهیم کرد، متناسب با اینکه تولیدکنندگان داخلی اولین تولیدکننده دارو باشند و اینکه داروها در چه مرحله ای قرار دارند و…، اقدام خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم با این روش، قیمت داروهای تولید داخل منطقی تر خواهد شد.

 

 برندگی با عنوان این مطلب که سال گذشته این روش را تست کرده ایم و با داروسازان به توافق رسیده ایم، گفت: در سال ۹۷ بر همین اساس پیش خواهیم رفت.