عوارض قطره‌های چشمی استروئید

این نوع قطره‌ها از داروهای قوی هستند. قطره‌هایی با اسامی پردنیزولون، دگزامتازون، بتامتازون، هیدروکورتیزون، فلوئورومتولون و مدریزون از این دست داروها هستند. این قطره‌ها اگرچه در درمان برخی از بیماری‌های چشمی مفید هستند اما استفاده طولانی مدت از آن‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود چراکه می‌تواند باعث ایجاد مشکلات دیگری مثل آب سیاه و آب مروارید گردد.

 

 

عوارض: عوارض قطره  چشمی شامل بروز حساسیت، خارش، ورم و ایجاد دانه های قرمز در اطراف چشم می باشد.