داروسازان بخوانند: عوارض دارویی را به کجا گزارش کنیم؟

مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد.

 

این مرکز از سال ۱۳۷۷ به عنوان عضو کامل سازمان جهانی بهداشت در برنامه بین المللی پایش فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و سایر کشورهای عضو به تبادل اطلاعات در زمینه عوارض دارویی می پردازد. هدف از بررسی عوارض دارویی دریافت شده، کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی و پیشگیری از وقوع آنها می باشد. در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ ، دستورالعمل ثبت عوارض وخطاهای دارویی از سوی معاونت غذا ودارو با تائید وزیر وقت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز  بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی سراسر کشور ابلاغ گردید و کلیه مراکز ذیربط ملزم به گزارش عوارض  و خطاهای دارویی مشاهده شده به این مرکز گردیدند. هم چنین در سال ۱۳۸۴ بنابر رای کمیسیون قانونی ساخت و ورود داروها، شرکت های داروسازی موظف به ارسال گزارشهای مربوط به ایمنی فرآورده های خود به مرکز ADR شده اند که این مطلب مجددا در ماده ۱۰ دستورالعمل فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته است.

 

اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

 

 

 

  شناسایی سریع عوارض و تداخل های دارویی که تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

 

 

 

تشخیص افزایش ناگهانی در میزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.

 

 

 

شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ میدهند.

 

 

 

تخمین جنبه های کمی زیان های ناشی از مصرف داروها.

 

 

 

تحلیل و انتشار اطلاعات مورد نیاز در تجویز داروها و مقررات دارویی.

 

 

 

پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری

 

 

 

 

 

چگونه می توان عوارض دارویی را گزارش نمود؟

 

 

 

به منظور جمع آوری گزارشهای عوارض دارویی، فرم های زرد رنگی توسط این مرکز تهیه شده است که در صورت تماس با این مرکز به تعداد لازم در اختیار کلیه حرف پزشکی قرار خواهد گرفت. پس از تکمیل فرم ها، می توان آنها را به آدرس تهران- صندوق پستی: ۴۶۶-۱۷۷۷۵ ارسال داشت، هزینه پست قبلاً پرداخت شده است. هم چنین گزارش عوارض از طریق تلفن شماره تلفن: ۸۸۸۹۵۲۰۸ و/ یا نمابر : ۸۸۹۱۴۷۴۴و یا از طریق سایت معاونت دارو و غذا نیز قابل ارسال می باشد.

 

 

 

 

 

چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

 

 

 

کلیه عوارض مشکوک به مصرف فرآورده های درمانی از جمله داروها ، فرآورده های خونی، واکسن ها، مواد حاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشکی یا جراحی، ‌فرآورده های گیاهی و محلولهای لنز قابل گزارش به این مرکز می باشند.

 

 

 

جهت گزارش یک عارضه، اطمینان از وجود ارتباط قطعی میان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروری نیست بلکه تردید به ایجاد عارضه نیز قابل گزارش می باشد. همچنین کلیه عوارض مشاهده شده اعم از خفیف یا شدید، گذرا یا پایدار توسط این مرکز پذیرفته می شود.

 

 

 

 

 

توجه مهم :

 

 

 

 – هنگام گزارش یک عارضه حتی الامکان نام شرکت سازنده و شماره سری ساخت را جستجو نموده، گزارش نمایید.

 

 

 

– هرگز به دلیل نامعلوم بودن برخی اطلاعات درخواستی در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرمایید.

 

 

 

– هویت بیمار و گزارشگر محرمانه خواهد ماند.

 

 

 

 

 

شماره تماس: ۸۸۸۹۵۲۰۸

 

 

 

شماره نمابر:۸۸۹۱۴۷۴۴

 

 

 

پست الکترونیک:

 

 

 

iadrmc@fda.gov.ir