اثر داروی TPA بر بیماران سکته مغزی

داروی TPA برای بیماران سکته مغزی در زمان طلایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با تاکید بر این مطلب که داروی TPA برای سکته های مغزی، خونریزی دهنده استفاده نمی شود، تصریح کرد: این دارو برای سکته های مغزی هیستریک در سه ساعت اول بروز این عارضه می بایست در مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته بلادی مقدم، داروی TPA یک داروی تزریقی بوده که در دو سطح وریدی و تزریق داخل شریانی استفاده می شود.

وی یادآور شد: این دارو در سطح اول که به صورت وریدی انجام می شود و همچنین در سطح دوم که به صورت تزریق داخل شریان است و می بایست با حضور متخصصان نورولوژی انجام شود.

دکتر ناهید بلادی مقدم