مکانیسم اثر و تداخلات «الپرازولام»

الپرازولام یکی از دارو های موجود در داروخانه هاست که در کنترل اختلالات اضطراب یا برای تسکین کوتاه مدت علائم اضطراب و همچنین در درمان اختلالات پانیک مصرف می شود.

 

 

 

     چگونگی عملکرد و تاثیر دارو

این دارو از راه خوراکی به سرعت جذب می شود. پیوند دارو به پروتئین زیاد است و قسمتی از این دارو و متابولیت های آن از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر آن هم بین 11-16 ساعت است. زمان شروع اثر دارو پس از مصرف یک مقدار واحد به سرعت جذب آن و پس از مصرف مقادیر متعدد به سرعت و میزان تجمع دارو و به نوبه خود به نیمه عمر دفع آن بستگی دارد.با مصرف این دارو در بیمارانی که سابقه وابستگی به دارو داشته یا دارای اختلال شدید شخصیتی هستند، احتمال وابستگی وجود دارد.

 

 

 

     احتیاط

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتی ضعیف شده‌، اغما، شوک، انسداد مزمن و شدید تنفسی و…ضمنا این دارو ممکن است سبب ضعف تنفسی به ویژه در افراد سالخورده به شدت بیمار یا کودکان شود که در این موارد کاهش مصرف دارو ضروری است.

 

 

 

     عوارض جانبی

خواب آلودگی و منگی در روز بعد از مصرف دارو‌، اغتشاش شعور‌، عدم تعادل‌، فراموشی، وابستگی به دارو‌، اشکال در تکلم‌، افسردگی، تپش قلب‌، تاری دید‌، کمی فشارخون و…  نکته: این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود و به منظور کاهش احتمال بروز علائم قطع مصرف‌، مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود.

 

 

دکتر محبوبه خسروی نژاد