تداخلات دارویی قرص‌های اورژانسی

دارو‌هایی مانند کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین، گریزوفولوین، پنی سیلین، سولفونامید ها، تتراسیکلین‌ها از تاثیر قرص‌های ضدبارداری (ال دی و اچ دی) می‌کاهند.

    قرص‌های اورژانسی ال دی و اچ دی تاثیر دارو‌هایی مانند استامینوفن، لورازپام، اکسازپام، کلوفیبرات و سالیسیلات‌ها را کاهش دهند.

    قرص های ضدبارداری می‌توانند تاثیر و عوارض داروهایی مانند داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (آمی تریپتیلین، کلومیپرامین، نورتریپتیلین و …) ، برخی بنزودیازپین ها، کافئین، کورتیکواستروئید ها و تئوفیلین را افزایش می دهند.

 

امروزه قرص‌های اورژانسی قوی‌تری راهی بازار شده‌اند که می‌توان به اووسیز و لونژیل اشاره کرد که همگی دارای لوونورژسترول هستند.