ساخت «ریزغده»هائی برای مبارزه با سرطان

دانشمندان توانستند ریزغده‌ها یا «مینی‌تومورها»یی را در آزمایشگاه رشد دهند و آنها را در دوزهای مشخص دارویی آزمایش کنند که گفته شده بهترین درمان ممکن را برای مبارزه با سرطان پیش روی بشر قرار می‌دهد.

 

 

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در مجله Science منتشر شده، محققان موفق شدند مینی‌تومورهای رشدداده‌شده در آزمایشگاه را با دوز مشخصی از داروها درمان کنند.

این تحقیق که از سوی دانشمندان موسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا هدایت شده، در زمینه درمان سرطانهای روده و معده، و همچنین دیگر سرطانهای مرتبط با دستگاه گوارش انجام شده است.

هرچند نتایج بررسی، در چگونگی درمان بیماران تغییری ایجاد نکرده، گفته می‌شود که از چنین راهکاری می‌توان در آینده برای انتخاب نحوه درمان مبتلایان به سرطان کمک گرفت.

مینی‌تومورها که با عنوان organoids هم از آنها نام برده می‌شود، به توپهای ریزی از سلولهای سرطانی شبیهند که در آزمایشگاه و با استفاده از نمونه‌هایی از بافت (بیوپسی) رشد داده می‌شوند. دانشمندان با گرفتن سلولی از تومور و جادادان آن درون ژل، امکان آزادسازی آنها و تعمیمشان به مدلی از توپهای سه‌بعدی را فراهم می‌آورند.

محققان معتقدند رشد سلولهای سرطانی به این شیوه، درک دقیقتری از چگونگی رفتار و عملکردشان درون بدن انسان به دست می‌دهد.

(ترجمه: زری حسین‌زاده)