فناوری جدید برای تشخیص کیفیت داروهای ضدسرطان

چند تن از محققان دانشگاهی کشورمان موفق به تولید غشای پلیمری مایع بر پایه نانوتکنولوژی شده‌اند که کیفیت یک داروی ضد سرطان را تشخیص می‌دهد و میزان کارکرد و همچنین عملکرد آن را مشخص می‌کند.

 

محقق این محصول در خصوص این غشاهای مایع اظهار کرد:ما با روش‌های الکترونیکی این غشاها را تولید و در پلاسمای خون وارد می‌کنیم تا با اعمال الکترونیکی مشخص شود که عملکرد داروها به چه صورتی بوده است.

 

وی با بیان اینکه با روش معمولی نمی‌تون اندازه گیری‌های لازم را انجام داد، تصریح کرد: با اعمال الکترونیکی که انجام می‌دهیم می‌توانیم میزان داروی داخل خون را شناسایی کنیم، این غشاهای الکترونیکی مشخص می‌کنند که یک دارو بسته به اینکه مکانیزمش به چه صورت است یا چه کیفیتی دارد؟

 

این محقق كشورمان یادآور شد: داروهای ضد سرطانی از کشورهای مختلف وارد ایران می‌شوند و برخی از آنها هم در داخل کشور تولید می‌شوند اگر به دنبال این هستیم که داروهایی با کیفیت و مناسب را تولید کنیم، باید به کمک این غشاهای الکترونیکی آنها را اندازه کنیم تا کیفیت آنها و کارکرد آنها مشخص شود.