تداخل تب‌برها با غذای کودکان

تب برها و غذاها (استامینوفن و بروفن)

 

1- منظور از تب برها آنتی بیوتیک‌ها نیستند.

 

2- تب برها کاهش دهنده تب هستند نه درمان آنها.

 

3- در استفاده از آنها بهتر است از واحد قاشق استفاده نشود و داروها باید با توجه به سن و وزن کودک با میلی‌لیتر یا سی سی محاسبه و استفاده شوند.

 

4- مصرف آسپرین برای کاهش تب‌های حاد کودکان (بیماری‌های ویروسی) توصیه نمی‌شود.

 

5- استامینوفن که شایع‌ترین دارو برای پایین آوردن تب در کودکان است به شکل شربت، قطره و شیاف در اختیار است از هر شکل آن با مقدارکافی استفاده شده نمی‌توان تا قبل از 4 ساعت از اشکال دیگر استفاده کرد.

 

در این شرایط استفاده همزمان از بروفن و استامینوفن توصیه می‌شود.

 

6- بروفن تب بر موثری است ولی انتخاب اول برای کاهش تب نیست در صورتیکه استامینوفن کارایی کافی نشان ندهد می‌توان بعنوان پشتیبان و پس از مصرف قدری خوراکی از آن استفاده کرد.

 

مصرف با معده خالی پتانسیل ایجاد عوارض را بیشتر می‌کند.

 

مصرف استامینوفن را باید با قطع تب متوقف نمود و برای صرفه جویی در میزان مصرف آن دوز بعدی داروهای تب‌بر با شروع تب بعدی است نه فاصله زمانی مشخص (هر 4-6 ساعت)

 

استامینوفن و بروفن با انواع غذاها تداخلی ندارند.