رکورددار مقاومت دارویی در جهان کجاست؟

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هند یکی از بالاترین آمار ثبت شده در زمینه مقاومت دارویی در جهان را دارد و ۶۴ درصد آنتی بیوتیک‌های مصرفی این کشور غیرقانونی است.

 

بررسی انجام شده در هند حاکی از آن است که نزدیک به دو سوم آنتی بیوتیک‌های ترکیبیِ فروخته شده در این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ غیرقانونی بوده‌اند و ترکیب‌های موجود در آنها عامل گسترش بیماری‌های مقاوم به دارو بوده است.

 

متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: فروش داروهای غیرقانونی و آنتی بیوتیک‌های تایید نشده در هند اقدامات انجام گرفته برای کنترل مقاومت آنتی میکروبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

طبق بررسی انجام گرفته هند بالاترین نرخ مقاومت دارویی در جهان را داراست که با افزایش مصرف آنتی بیوتیک‌ها همراه شده است.

 

سازمان ملل در همین رابطه هشدار داده است که پیدایش باکتری‌های مقاوم به دارو وضعیت اضطراری را در جهان بوجود آورده و پیشرفت‌های به دست آمده در دانش پزشکی مدرن را تهدید می‌کند و می‌تواند شرایطی را در آینده بوجود آورد که بیماران بر اثر امراضی فوت کنند که امروز قابل درمان است.

 

به گزارش ان‌دی‌تی‌وی، نتایج مطالعه انجام گرفته در سال ۲۰۱۴ نشان داد عفونت‌های مقاوم به آنتی بیوتیک می‌توانند تا سال ۲۰۵۰ به فوت سالانه ۱۰ میلیون نفر در جهان منجر شوند.