آیا زولپیدوم جایگزین ترامادول می‌شود؟

«زولپیدوم» به منظور درمان بی خوابی و اختلالات خواب استفاده می شود و به گروه داروهای آرام بخش سیستم عصبی مرکزی تعلق دارد. این دارو از وقفه های خواب جلوگیری کرده و سبب خواب راحت می شود و به صورت قرص و اسپری در بازار موجود است.

 

نتیجه بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که زولپیدوم در حال جایگزینی با داروی ترامادول در میان مصرف کنندگان است و این امر نگران کننده است.

تقاضا برای تهیه این دارو در جامعه رشد قابل توجهی داشته است و مصرف آن بطور بی رویه توسط تعدادی از شهروندان دنبال می شود، مصرف این دارو بیش از 10 روز مجاز نیست و باعث اعتیاد و وابستگی دارویی شدید در مصرف کننده می شود.

 هم اینک آماری در اختیار داریم که نشان می دهد افراد به دلیل وابستگی شدید به این دارو متقاضی دائمی تهیه این آرام بخش از داروخانه ها شده اند و بصورت روزانه آن را مصرف می کنند و به آن وابستگی شدید و اعتیاد دارویی پیدا کرده اند.

همچنین آمارها نشان می دهد که فروش این دارو از دوز 5 به 10 نیز افزایش داشته است و این امر نشان دهنده این مطلب است که اعتیاد آوری این دارو افراد را به مصرف دوزهای بالاتر این دارو هدایت کرده است.

متاسفانه در حال حاضر هیچ منعی در ارائه و توزیع این دارو در داروخانه ها وجود ندارد و افراد بصورت خوسرانه و بدون تجویز پژشک می توانند آن را از داروخانه ها تهیه کنند.

روند فروش و مصرف این دارو در کشور نگران کننده شده است، نگرانی ها بیشتر از این بابت است که این دارو نباید جایگزین ترامادول شود اما به نظر می رسد این اتفاق در حال رخ دادن است.

چرا هیچکس در این باره کاری نمی کند و اقدامی صورت نمی گیرد که ادامه این روند سلامت مردم را به خطر نیندازد.

 

هومان نارنجی ها

پژوهشگر حوزه اعتیاد