رونمایی از 4 داروی جدید در ایران

رئیس سازمان غذا و دارو ایران گفت: برای مقابله و کنترل بیماری‌های خاص به‌ویژه سرطان تا پایان سال جاری از 4 داروی جدید رونمایی می‌شود.

غلامرضا اصغری گفت: با رونمایی از 4 داروی جدید از سوی سازمان غذا و دارو تحول چشمگیری در صنعت دارو در ایران اسلامی  به وجود می‌آید.

وی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو برای کنترل و نظارت بیشتر بر مصرف دارو اقدام به تهیه نرم‌افزار کرده ‌است، افزود: به‌زودی نرم‌افزار جدیدی روی گوشی‌های همراه نصب و با  ارسال گزارش از سوی بیماران،  تبعات دارو‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.

 رئیس سازمان غذا و داروی ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته 400 میلیون نسخه‌های تجویزی بیماران در اختیار سازمان غذا و دارو قرارگرفته و از سوی متخصصان و کارشناسان این سازمان، اثر دارو‌ها بر بیماران شناسایی‌شده است.

اصغری در مورد بدهی‌های معوقه به این سازمان بیان داشت: بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و سازمان دارویی هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی اضافه کرد: قاچاق دارو یکی از معضل‌های پیش روی سازمان دار و غذا است و با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی متولیان امر قاچاق،  شاهد کاهش کمتر از نیم درصدی هستیم.