محققان علوم پزشکی در مرکز سرطان دانشگاه هاوایی اعلام کردند چگونگی حرکت سلول‌های سرطانی و روند متاستاز را دریافته اند.

 

محققان علوم پزشکی در مرکز سرطان دانشگاه هاوایی اعلام کردند چگونگی حرکت سلول‌های سرطانی و روند متاستاز را دریافته اند.

این یافته محققان، درک بهتری از نحوه گسترش سلول‌های سرطانی و ساخت احتمالی دارو‌های جدید ضد سرطان را ممکن می‌سازد.

متاستاز در نود درصد از مبتلایان به سرطان روی می‌دهد و گسترش سلول‌های سرطانی از طریق متاستاز، توسط مجموعه‌ای از پروتئین‌های تحت کنترل ژن‌ها به نام اونکوژن‌ها صورت می‌گیرد به تکثیر غیر قابل کنترل سلول‌های سرطانی و توانایی حرکت آن‌ها می‌انجامد.

دکتر جو دبلیو راموس و همکارانش می‌گویند چگونگی تاثیر اونکوژن‌ها و ایجاد پیام‌های منتهی به حرکت سلول‌ها را دریافته اند. بر اساس این یافته که نتایج آن در شماره اخیر نشریه آکادمی ملی علوم منتشر شده است سازوکار تبدیل اونکوژن‌ها به پروتئینی به نام RSK۲ که لازمه حرکت سلول‌های سرطانی است، مشخص شده است. دانشمندان می‌گویند این تبدیل، آغاز مرحله حرکت سلول‌های سرطانی را کلید می‌زند.

محققان امیدوارند با متوقف کردن این روند، بتوان روزی به ساختن دارو‌های جدید ضد سرطان امیدوار بود.

به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت، سلول‌های سرطانی از سازوکار‌های عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا عوامل بیرونی هم‌چون ویروس و مواد سرطانزا موثر باشد.

در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول، مرگ طبیعی سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد.

سرطان شامل همه انواع تومور‌های بدخیم می‌شود که در پزشکی آن‌ها را بیشتر با نام نئوپلاسم می‌شناسند. احتمال بروز سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیاد می‌شود سرنوشت سلول‌ها کاملاً کنترل شده‌است و براساس نیاز‌های بدن می‌باشد.

در جنین میزان تکثیر سلول‌ها بیشتر از مرگ طبیعی سلولی است، اما در جاندار بالغ میزان مرگ سلولی و تقسیم سلولی به تعادل می‌رسد. سرنوشت سلول در هر زمان، به طور کاملاً دقیق، بوسیله فاکتور‌های رشد، پیام‌های محیطی و برخی پروتئین‌ها و پیامبر‌های سلولی، کنترل می‌شود. جهش‌هایی که منجر به تغییر هر یک از فاکتور‌های موثر در سرنوشت سلول، می‌شوند باعث بهم خوردن نظم دقیقی که در تنظیم رشد و تکثیر و تمایز سلول هاوجود دارد می‌شود و می‌تواند منجر به بروز سرطان شود.

سلول‌های سرطانی کنترل خود را بر چرخه سلولی از دست داده و به طور مداوم و بدون توجه به پیام‌های سلولی و فاکتور‌های رشد، به تکثیر ادامه می‌دهند. در سلول‌های سرطانی بیان پروتئین‌های سلولی تغییر کرده و برخی از آن‌ها که نباید بیان شوند بیان شده و یا بیان برخی دیگر از ژن‌ ها متوقف می‌شوند.