ساخت برچسب‌های کاهش وزن

محققان سنگاپوری برچسب‌هایی ساخته‌اند که چربی بدن موش‌ها را می‌سوزاند.

 

محققان دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور اکنون برچسب‌هایی برای کاهش وزن ساخته‌اند. البته این فناوری تاکنون فقط برای موش‌ها آزمایش شده است.

 

زیر هر یک برچسب‌ها هزاران میکرو سوزن قرار دارد که حاوی داروی آگونیست گیرنده آدنرژیک Beta-۳  یا هرمون تیروئید T۳ تریودوتایرونین است. طبق تحقیقات این داروها با تبدیل چربی سفید ذخیره شده به چربی قهوه‌ای که می سوزد، وزن را می‌کاهند.

 

در صورتی که داروهای مذکور به بدن تزریق شوند، عوارض جانبی خطرناکی خواهند داشت در همین راستا این برچسب‌ها ساخته شدند.

 

هنگامی که این برچسب ها به مدت ۲ دقیقه روی بدن موش های دارای اضافه وزن فشرده شدند، سوزن‌های میکرو در پوست وارد می شوند و به طور نامحسوس دارو را در محل مورد نیاز وارد می‌کند. دارو در مرحله بعد چربی سفید را به قهوه‌ای تبدیل می‌کند.

 

در آزمایشگاه این برچسب ها طی ۴ هفته  چربی بدن موش‌های دارای اضافه وزن را ۳۰ درصد کاهش دادند. علاوه بر آن کلسترول خون و سطح اسیدهای چرب آنها نیز کاسته شد.