کاهش قیمت کسپوفانژین خارجی

داروی کسپوفانژین از اردیبهشت امسال وارد بازار شد و در تفاهم‌نامه داروی بیماران خاص نیز قرار دارد.

تولید داروی کسپوفانژین در کشور باعث شد که قیمت نمونه خارجی آن نیز کاهش پیدا کند. این دارو برای برخی عفونت‌های قارچی استفاده می‌شود و علت تولید آن این بود که خیلی از بیماران سرطانی دچار بیماری‌های عفونی می‌شوند و از این دارو در هنگام بستری در بیمارستان استفاده می‌کنند.

 

این دارو به صورت پودر لیوفیلیزه است و در درمان عفونت‌های قارچی مانند آسپرژیلوسیس و کاندیدمیا استفاده می‌شود. دارو نمونه خارجی دارد که قبل از تولید داخلی در دو دوز با قیمت‌های ۶۴۰ هزار و ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان فروخته می‌شد و بعد از این‌که داروی داخلی تولید شد، قیمت را کاهش دادند. در حال حاضر قیمت داروی تولید داخل در دو دوز، ۳۳۵ هزار تومان و ۴۶۹ هزار تومان در بازار موجود است.