ارتباط داروی فشارخون و سرطان پوست

بر اساس یافته های جدید محققان دانمارکی داروهای فشارخون ریسک ابتلا به سرطان های پوست را افزایش می دهد.

در یک بررسی جدید در دانمارک مشخص شده است مصرف دارو‌های فشارخون احتمال ابتلا به سرطان پوست را در میان این گروه از بیماران زیاد می‌کند.

در حالی که گفته شده بود مصرف طولانی مدت داروی هیدروکلروتیازید با خطر بروز آفتاب سوختگی مرتبط است، در این مطالعه نیز شواهد جدیدی ارائه می‌شود که این دارو همچنین باعث افزایش احتمال ابتلا به انواع سرطان پوست می‌شود.

در این تحقیق داده‌ها بر اساس مصرف این دارو در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ توسط بیماران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در کنار این مطالعه همچنین محققان سرطان‌های بدخیم پوستی در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.

در مجموع افرادی که حداقل ۶ سال به طور روزانه هیدروکلروتیازید مصرف کردند، ۲۹ درصد بیشتر به سرطان‌های پوستی مبتلا بودند.

طبق یافته‌های قبلی، هیدروکلرتیازید پوست را در مقابل نور آفتاب را آسیب پذیر‌تر می‌کند، اما نتایج بررسی‌های جدید حاکی از ارتباط بین دارو‌های فشارخون و سرطان پوست است. این تیم تحقیقاتی همچنان در حال بررسی و مطالعه برای حصول نتایج دقیق‌تر و بیشتری هستند.

جالب است چند ماه پیش محققان دانشگاه وسترن کالیفرنیا نیز اذعان داشتند داروی کارودیلول می‌تواند از آسیب سلولی ناشی از نور خورشید که منجر به سرطان پوست می‌شود محافظت کند، این دارو نیز برای فشارخون بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. کار تیم تحقیقاتی دانشمندان دانمارکی همچنان ادامه دارد.