دارورسانی به تومورهای سرطانی با اسپرم

پیدا کردن روشی برای ارائه دارو به تومورهای سرطانی بدون تاثیر بر بافت سالم اطراف تومورها، چالش و مشکلی است که محققان برای حل آن تلاش می کنند.

 

گروهی از محققان آلمانی در مطالعه ای نشان دادند که اسپرم را می توان به ابزاری برای دارورسانی به تومورهای سرطانی تبدیل کرد.

پیدا کردن روشی برای ارائه دارو به تومورهای سرطانی بدون تاثیر بر بافت سالم اطراف تومورها، چالش و مشکلی است که محققان برای حل آن تلاش می کنند.

 

اکنون گروهی از محققان موسسه تحقیقاتی Leibniz در درسدن آلمان در یک مطالعه نشان دادند که اسپرم(sperm) را می توان به یک ابزار مناسب برای دارو رسانی به تومور تبدیل کرد.

 

اسپرم ها ویژگی های زیادی برای دارو رسانی دارند؛ از جمله این که تحرک طبیعی دارند، می توانند دارو را محصور کنند به طوری که توسط مایعات بدن حل نشود و یا به بیرون نشت نکند؛ همچنین اسپرم ها می توانند از داروها در برابر آنزیم هایی که قادر به تجزیه آنها هستند، محافظت کنند.

 

اسپرم ها همچنین مانند سایر انواع سلولی – برای مثال باکتری – باعث ایجاد واکنش های ایمنی در بدن نمی شوند و دیگر این که تکثیر نمی شوند و کلونی های ناخواسته تشکیل نمی دهند.

 

محققان در این مطالعه ابتدا نشان دادند که غوطه ور کردن اسپرم در یک دارو که در این مورد یک داروی سرطان(Cancer) به نام doxorubicin بود، به اسپرم اجازه می دهد که ماده دارویی را مصرف کرده و درون خود ذخیره کند.

 

محققان در محیط آزمایشگاه با قرار دادن این اسپرم های حاوی دارو بر یک نوع تومور متوجه کاهش حدود 90 درصدی سلول های زنده سرطانی تنها بعد از 72 ساعت شدند.

 

به علاوه محققان با قرار دادن کلاهک های کوچک فلزی روی سلول های اسپرم امکان هدایت این سلول ها را توسط یک آهن ربا ایجاد کردند؛ این کار به محققان اجازه داد با کنترل مسیر اسپرم ها، آنها را به تومور برسانند.

 

زمانی که اسپرم ها به تومور رسیدند، گیره های کلاهک باز شد تا اسپرم ها پس از آزاد شدن بتوانند در تومور نفوذ کنند.

 

محققان در این مطالعه نشان دادند که اسپرم در پیدا کردن سلول های سرطانی بهتر از غوطه ور کردن تومور در دارو عمل می کند زیرا اسپرم می تواند با نفوذ به درون سلول های تومور، دارو را به اعماق آن برساند.

 

محققان یافته های این مطالعه اولیه را که به تازگی در نشریه ACS Nano منتشر شد، امیدوار کننده عنوان کردند