هدایت باکتری‌ها برای انتقال سریع دارو به بدن

پژوهشگران کانادایی، با هدایت مغناطیسی باکتری‌ها شاید در آینده بتوانند امکان انتقال سریع دارو به بدن را فراهم ‌کنند.

 

پژوهشگران دانشگاه “کوئینز” (Queen’s University) کانادا، موفق به دستیابی به نوع جدیدی از باکتری‌ها شده‌اند که برخلاف جریانی قوی شنا می‌کنند تا به عنوان حاملان رساندن دارو امکان استفاده سریع اندام‌ها از دارو را فراهم کنند.

 

این گروه پژوهشی در حال استفاده از باکتری‌های “مگنتوتاکتیک” (magnetotactic) است که در آنها کریستال‌های مغناطیسی وجود دارد و به طور طبیعی به طرف میدان مغناطیسی زمین می‌روند. پژوهشگران، با تنظیم میدان مغناطیسی خارجی، قادر به وادار کردن این باکتری‌ها به حرکت در مسیرها و جهت‌های قابل پیش‌بینی بودند.

 

معمولا باکتری‌های مگنوتاکتیک در معرض میدان مغناطیسی زمین و جریان‌های طبیعی جاری در بستر آب‌های محل سکونت‌شان قرار دارند. گروه پژوهشی دانشگاه کوئینز، باکتری‌ها را در معرض میدان‌های مغناطیسی قوی و جریان‌های قوی‌تر قرار داد تا ببیند که آیا این باکتری‌ها تحت شرایط بسیار متفاوت، موفق به شنا می‌شوند یا خیر.

 

این پژوهشگران در آزمایشات خود کشف کردند که حتی وقتی که مغناطیس در جریان مایع به شکل عمودی متمایل شد که تاحدی غیرطبیعی است، باکتری‌ها در سراسر جریان‌های سریع متحرک، شنا می‌کردند.

 

پژوهشگران با نشان دادن این موضوع که باکتری‌های مگنوتاکتیک می‌توانند در میان محیط‌های دشواری مانند محیط بدن حرکت کنند، اکنون روی اضافه کردن ترکیبات دارویی متفاوت به این باکتری‌ برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر همه چیز مطابق انتظار پیش برود، به زودی، شاهد مدل درمان جدیدی خواهیم بود که در آن میلیون‌ها باکتری پر از دارو به بیماری که در محیط مغناطیسی قرار گرفته تزریق می‌شود.