موارد تجویز و مکانیسم اثر آتورواستاتین

تجویز آتورواستاتین برای بهبود مشکلات کلسترول یا چربی خون برای افرادی که مبتلا به انواع مشکلات کلسترول هستند ، استفاده می شود . همچنین این دارو برای کاهش میزان خطر حمله قلبی و سکته مغزی مورد استفاده قرار می گیرد . جالب است بدانید آتورواستاتین همراه با رژیم غذایی ( کرب سایکلینگ ) ، کاهش وزن و ورزش مورد استفاده قرار می گیرد . این دارو برای جلوگیری از ایجاد کلسترول در عروق خونی مفید است ؛ عروق مسدود شده می توانند جریان خون رسانی به قلب و مغز را متوقف کنند که با مصرف این قرص ها از این کار جلوگیری به عمل می آید.

آتورواستاتین ممکن است به عنوان بخشی از یک درمان ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد ، لذا این بدان معنی است که احتمال دارد قرص های دیگری نظیر داروهای کاهش کلسترول هم برای شما تجویز گردد .

آتورواستاتین چگونه کار می کند ؟

آتورواستاتین متعلق به یک کلاس از داروهایی است که مهار کننده ها ردوکتاز یا استاتین ها با نام HMG-CoA هستند . منظور از یک کلاس از داروها ، گروهی از داروهایی هستند که به شیوه مشابهی کار می کنند . این داروها اغلب برای درمان شرایط مشابه به کار می روند . این دارو با کاهش لیپوپروتئین کم چگالی( LDL ) یا کلسترول بد و افزایش لیپوپروتئین پرچگالی ( HDL ) یا کلسترول خوب ، عمل می کند . این دارو توانایی بدن شما را برای از بین بردن کلسترول بد از طریق کبد شما فراهم می کند .