روش جدید برای بهبود اثرگذاری آنتی‌بیوتیک‌ها

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا به روشی برای تقویت کارآیی و تاثیرگذاری گروهی از آنتی‌بیوتیک‌ها در مقابله با باکتری‌های مقاوم به دارو دست پیدا کردند.

 

متخصصان در آمریکا در این آزمایش‌ها تلاش کردند تا به راهکار جدیدی دست پیدا کنند که بتوانند باکتری‌ها را در برابر آنتی‌بیوتیک‌هایی از قبیل “کینولون” آسیب‌پذیر کنند.

 

این دسته از آنتی بیوتیک‌ها اغلب در درمان عفونت‌هایی همچون E.coli و استافیلوکوکوس اورئوس مصرف می‌شوند.

 

آنتی بیوتیک‌های کینولون از طریق تداخل با آنزیم‌های باکتری به نام “توپوایزومراز” عمل می‌کنند.

 

متخصصان در آزمایش‌های انجام شده روی گروه‌های باکتری در محیط آزمایشگاهی دریافتند مصرف آنتی‌بیوتیک‌های کینولون به همراه گلوکز و فوماریک اسید چندین نوع باکتری از جمله باکتری‌های عامل بیماری سل را از بین می‌برند.

 

متخصصان در آمریکا همچنین اظهار داشتند: ترکیب گلوکز و فوماریک اسید در کنار آنتی‌بیوتیک‌های لینکولون به مقدار کافی از توانمندی لازم برای از بین بردن عفونت‌های مقاوم برخوردار می‌شوند.

 

به گزارش خبرگزاری شینهوا، محققان امیدوارند به روش‌های موثری در تولید داروهای ترکیبی برای انواع مختلف عفونت‌ها در طول دوره درمان آنتی بیوتیکی دست پیدا کنند که بهتر بتوانند باکتری‌های بیماری‌زا را ریشه‌کن کنند.