تایید داروی جدید برای بیماران سرطانی

داروی (Sutent sunitinib malate) نخستین بار در سال ۲۰۰۶ برای درمان بیماران با تومورهای استرومائی گوارشی و کارسینوم سلولی کلیوی پیشرفته تائید شد. این دارو همچنین برای درمان بیماران مبتلا به نوع خاصی از سرطان پانکراس نیز تائیدیه گرفته است.

 

برچسب این دارو حاوی یک جعبه هشدار است که به متخصصان و بیماران درباره خطر آسیب جدی کلیه (هپاتوکسیسیتی) که ممکن است به نارسایی کلیه و حتی مرگ منجر شود، هشدار می‌دهد.