داروی Onalespib برای گلیوبلاستوما

داروی Onalespib برای مهار مولکولی به نام HSP90 طراحی شده است. مولکول HSP90 کمک می کند که پروتئین هایی که به صورت جدید ساخته می شوند تا خورده و به شکل عملکردی نهایی شان درآیند. شمار وسیعی از گیرنده ها و پروتئین های پاسخ دهنده به آسیب DNA نیازمند HSP90 هستند تا عملکرد نهایی شان را بدست آورند. در سلول های سرطانی، HSP90 می تواند تا 10 برابر سلول های طبیعی بیان شود.

این مطالعه جدید در دانشگاه ایالتی اوهایو نشان داد که Onalespib فعالیت HSP90 را بلوک می کند و به موجب آن بیان پروتئین های مربوط به بقای سلول مانند AKT و گیرنده فاکتور رشد اندوتلیالی را در رده های سلولی گلیومایی متعدد و هم چنین سلول های بنیادی گلیومایی مشتق از تومورهای بیماران کاهش می دهد. در عوض، این امر بقا، تکثیر؛ تهاجم و مهاجرت این سلول ها را کاهش می دهد.

در مدل های جانوری بیماری گلیوبلاستوما نیز داروی Onalespib از سد خونی مغزی عبور کرده و هم به تنهایی و هم در ترکیب با temozolomide بقای جانور را افزایش می دهند. با مهار HSP90، داروی Onalespib چندین مسیر پیام رسانی که دلیل اصلی تکثیر، متاستاز و بقای سلول های گلیوبلاستومایی هستند را مختل می کند. یافته های کلی این مطالعه نشان داد که داروی Onalespib می تواند در ترکیب با داروی شیمی درمانی temozolomide، درمانی موثر و جدید برای گلیوبلاستوما باشد.

 گلیوبلاستوما یکی از کشنده ترین سرطان های مغزی است که سالانه بیش از 1200 نفر مبتلا به آن شناسایی می شوند و متاسفانه نرخ بقای کلی برای آن 16 تا 18 ماه است.