یک سیستم جدید ارائه دارو

محققان دانشگاه رایس در آمریکا در حال تکمیل یک سیستم جدید ارائه دارو برای درمان سرطان هستند.

محققان آمریکایی فشنگ های نانویی ساخته اند که زمانیکه یک پالس لیزر به آنها برخورد می کند، داروی سرطان را مستقیم در سلول های تومور آزاد می سازد.

محققان دانشگاه رایس در آمریکا در حال تکمیل یک سیستم جدید ارائه دارو برای درمان سرطان(Cancer) هستند.

این سیستم از نانوذرات طلا استفاده می کند؛ به این صورت که این نانوذرات در زمان مواجهه با لیزر یک دارو را در داخل سلول های تومور آزاد می کنند.

این محققان (researchers)در جریان چند آزمایش جدید با استفاده از نانوذرات طلا دوزهای سمی دو داروی رایج سرطان به نام های «لاپاتینیب» و «داکتاکسل» را به سلول های سرطان سینه رساندند.

این فشنگ های نانویی زمانیکه مورد اصابت لیزر قرار می گرفتند، دوزهای دارو را با موفقیت آزاد کردند.

داروهایی که برای درمان سرطان استفاده می شوند سمی هستند و اغلب توسط سلول های تومور پس زده می شوند. بنابراین برای تاثیر گذاری بر این سلول های سخت نفوذ به دوزهای بیشتری از این داروها نیاز است. اما این دوزهای زیاد سبب بروز عوارض جانبی مضر و اغلب غیر قابل تحمل می شوند.

اکنون محققان می توانند با حرکت دادن دوزهای کم به سلول های سرطانی، تومورها را دقیق تر هدف قرار دهند و در عین حال از بروز عوارض جانبی که موجب ضعیف کردن بیماران می شود، پیش گیری کنند.

نتایج این آزمایش ها که جزئیات آن در مجله PNAS منتشر شده است، ثابت می کند که فناوری تحویل داروی این محققان بی عیب است و این فشنگ های نانویی داروها را قبل از مورد هدف واقع شدن آزاد نمی کنند.

 

این نانو ذرات از شیشه ساخته شده اند و پوشش طلا دارند و برای واکنش با طول موج های خاص لیزر تنظیم می شوند.

محققان امیدوارند که این سیستم در مورد سایر انواع داروهای سرطان نیز عملی باشد.