تاثیر داروی کاهش اشتها در مبارزه با اضطراب

نوعی دارویی که برای کاهش وزن طراحی شده است، می تواند با تحریک یک مسیر عصبی خاص در مغز سبب کاهش اضطراب در فرد شود.

بدن انسان ماده ای نظیر مواد مخدر تولید می کند که ما را در برابر اضطراب مصون می دارد. مطالعه ای جدید نشان می دهد مسیر عصبی ویژه ای که تولید این ماده را تنظیم می کند به گونه ای است که به نوعی داروی جدید کاهش وزن واکنش می دهد. در واقع می توان با یک تیر به دو نشان زد و ضمن کاهش وزن، اضطراب را نیز کاهش داد.

مطالعه صورت گرفته بر روی نوعی ژن به نام LMO4 در رشد و تکوین مغز نشان داد وقتی موش ها در بخشی از خاص مغزشان از این ژن بهره مند نبودند، رفتاری مضطرابه را نشان می دادند و در عین حال چاق می شدند. این پژوهش در کنار پژوهش های قبلی نشان می دهد که آنزیمی به نام PTP1B نقش مهمی در تنظیم مسیر مولکولی ارتباط دهنده ژن LMO4، اضطراب، چاقی و و سیستم endocannabinoid (که ماده ای نظیر مارجوانا را برای آرامش بخشی به بدن تولید می کند) دارد.

وقتی دانشمندان از دارویی جدید به نام Trodusquemine که موجب کاهش فعالیت PTP1B می شود، مشاهده کردند که این ماده سبب کاهش چاقی و نیز اضطراب می شود.

درمان های فعلی موجود برای اضطراب موجب بروز عوارضی جانبی نظیر نوعی اعتیاد می شوند. اما این شیوه جدید این امکان را به مغز می دهند تا خودش با تنظیم میزان PTP1B به کاهش اضطراب بپردازد. داروی Trodusquemine فعلا در حال طی مراحل بالینی پیش از تجاری سازی است. این دارو که برای کنترل اشتها و کاهش وزن طراحی شده است می تواند حتی برای سرطان پستان نیز سودمند باشد. مطالعات پیشین نشان داده بودند که افرادی که دارای بیماری های متابولیسمی و نیز مرتبط با چاقی هستند معمولاً دچار چاقی و اضطارب هم می شوند. درک دقیق رابطه زیستی بین چاقی و اضطراب می تواند به درمان همزمان آنها کمک کند.

این پژوهش در ژورنال Neuron منتشر شده است