تاثیرات غیرمنتظره داروی جدید تروتوسکومین

محققان می گویند استفاده از این دارو که تروتوسکومین نام دارد، برای مقابله با تاثیرات جانبی بیماری تصلب شرائین هم قابل استفاده است. یکی از اثرات جانبی این بیماری رسوب چربی در شریان های بدن است

داروی جدیدی که برای مقابله با سرطان سینه و دیابت تولید شده اثر جانبی غیرمنتظره ای دارد و باعث آب شدن چربی بدن انسان های چاق هم می شود.

محققان می گویند استفاده از این دارو که تروتوسکومین نام دارد، برای مقابله با تاثیرات جانبی بیماری تصلب شرائین(Arterial arthritis) هم قابل استفاده است. یکی از اثرات جانبی این بیماری رسوب چربی در شریان های بدن است.

 

با استفاده از این دارو، چربی های یادشده ذوب شده و جلوی وقوع حملات قلبی و سکته های مغزی هم گرفته می شود. زیرا رگ های باز شده راحت تر می توانند خون غنی از اکسیژن را به نقاط حیاتی بدن برسانند.

 

دانشمندان برای انتقال داروی یادشده به نقاط حساس بدن و از جمله شریان های دارای رسوبات چربی از نانو پهپادهای ویژه استفاده خواهند کرد. این کار هم سرعت انتقال دارو را کاهش می دهد و هم باعث خواهد شد داروی مذکور دقیقا در محل مورد نظر به کار گرفته شود تا تاثیر آن به حداکثر برسد.

 

پژوهشگران دانشگاه آبردین در اسکاتلند، فعلا این دارو را با موفقیت بر روی موش ها آزمایش کرده اند و در حال شبیه سازی شرایط استفاده از آن بر روی انسان ها هستند.

 

داروی یادشده با مسدودکردن فعالیت آنزیمی موسوم به PTP۱B که موجب تشدید چاقی می شود و همین طور تشدید فعالیت پروتئینی به نام AMPK که برای کاهش برخی التهاب های مزمن مفید است، یکی از موثرترین داروهایی است که تاکنون برای مقابله همزمان با سرطان، دیابت(Diabetes) و چاقی تولید شده است.