تائید کوپانلیسیب برای لنفومای عودکننده

داده‌های یک کارآزمایی بالینی تک بازویی با حضور 104 بیمار مبتلا به لنفوم غیرهوچکین سلول B فولیکولار که پس از حداقل دو دوره درمان قبلی با عود بیماری مواجه شده بودند، منجر به تائید این دارو شده است.

بیماران بزرگسالی که مبتلا به لنفوم فولیکولار هستند و پس از درمان با حداقل دو رژیم درمانی سیستمیک، با عود بیماری‌شان مواجه شده‌اند، حالا گزینه درمانی جدیدی دارند: کوپانلیسیب copanlisib (با نام تجاری Aliqopa و محصول کمپانی دارویی Bayer). این دارو در گروه داروهای اورفان orpha- قرار گرفته است.

برای بیماران مبتلا به لنفوم فولیکولار، بیماری اغلب پس از درمان‌های متعدد بازمی‌گردد. گزینه‌های درمانی برای این بیماران محدود هستند و تائید داروی کوپانلیسیب قدم مهمی برای این بیماران به حساب می‌آید و پاسخی است به نیاز برآورده نشده آنها.

کوپانلیسیب نوعی داروی مهارکننده PI3K کلاس I است که فعالیت مهارکنندگی دائمی علیه ایزوفورم‌های PI3K-alpha و PI3K-delta دارد. داروی مذکور نخستین دارو از این کلاس دارویی است که برای لنفوما تائید شده است.

داده‌های یک کارآزمایی بالینی تک بازویی با حضور 104 بیمار مبتلا به لنفوم غیرهوچکین سلول B فولیکولار که پس از حداقل دو دوره درمان قبلی با عود بیماری مواجه شده بودند، منجر به تائید این دارو شده است.

پیامد اصلی مطالعه، نرخ پاسخ‌دهی بیماران بوده که در 59 درصد بیماران به دست آمد. این بیماران پاسخ کامل یا نسبی برای 2/12 ماه (میانه) نشان دادند.

شایع‌ترین عوارض جانبی کوپانلیسیب عبارتند از هیپرگلیسمی، اسهال، کاهش قدرت و انرژی کلی، هیپرتانسیون، لکوپنی/ نوتروپنی، تهوع، عفونت‌های راه‌های تنفسی تحتانی و ترومبوسیتوپنی.

عوارض جانبی جدی که بیماران را تهدید می‌کرد، عبارت بودند از عفونت‌ها، هیپرگلیسمی، هیپرتانسیون، پنومونیت غیرعفونی، نوتروپنی، و واکنش‌های شدید پوستی.

برچسب اطلاعات این دارو حاوی هشداری است برای زنانی که باردار هستند یا در حال شیردهی، زیرا در این شرایط دارو نباید تجویز شود، به دلیل آنکه مضرات بالقوه‌ای برای جنین در حال رشد یا نوزاد تازه متولد شده دارد.

 FDA Website