بیشترین مسمومیت‌های دارویی

مشاور علمی مرکزملی اطلاع رسانی داروها و سموم، سازمان غذا و دارو با بیان اینکه شایع ترین دسته دارویی منجر به ایجاد مسمومیت ها، ضد دردهای مخدر هستند، گفت: بیشترین میزان مرگ و میر نیز ناشی از مسمومیت با همین دسته دارویی است.

دکتر امیر بقایی، در آستانه هفته پیشگیری از مسمومیت ها درخصوص شایع ترین علت مسمومیت ها که ناشی از داروها است، گفت: شایع ترین دسته دارویی منجر به ایجاد مسمومیت، ضد دردهای مخدر (اوپیوئیدها) شامل داروهای ترامادول، متادون و بوپرنورفین و غیره هستند و بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی نیز با همین دسته دارویی مشاهده می شود.

وی درباره شیوع مسمومیت ها در گروه های سنی مختلف گفت: کودکان و سالمندان دو گروه سنی هستند که بیشترین میزان حساسیت را به مسمومیت های دارویی نشان می دهند و بالطبع بیشترین میزان مسمومیت دارویی در این دو گروه رخ می دهد، چراکه در هر دو گروه یاد شده سرعت متابولیسم و دفع سموم از بدن نسبت به افراد جوان و سالم کمتر بوده و همین امر در کنار بالاتر بودن میزان خطاهای درمانی در دو گروه سنی یاد شده،سبب فراوانی بیشتر موارد مسمومیت دارویی است.

مشاور علمی مرکزملی اطلاع رسانی داروها و سموم، سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: شیوع مسمومیت های ناشی از گزیدگی ها و سموم دفع آفات عمدتا مربوط به نیمه اول سال (مخصوصا فصل بهار) است. مسمومیت ناشی از گازها (به طور خاص مونوکسید کربن) در فصول سرد سال (نیمه دوم پاییز و زمستان) شایع است. مسمومیت ناشی از ترکیبات شوینده در انتهای اسفند و حوالی عید نوروز به حداکثر می رسد. مسمومیت های دارویی و مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در طول سال روند ثابتی طی می کند.

وی درخصوص علایم مسمومیت ها گفت: علایم مسمومیت دارویی با توجه به مکانیسم اثر متفاوت داروهایی که برای درمان بیماری های مختلف به کار می روند، در دسته های دارویی گوناگون کاملا متفاوت است و علامتی را نمی توان به عنوان وجه مشترک تمامی مسمومیت های دارویی بیان کرد.

دکتر بقایی تصریح کرد: با توجه به دسته دارویی (مکانیسم اثر دارو)، شکل دارویی (قرص و کپسول، شربت، آمپول و …)، فرمولاسیون دارو (سریع یا آهسته رهش بودن دارو) و وجود غذا و مایعات در دستگاه گوارش، زمان بروز علایم ناشی از مسمومیت دارویی می تواند بازه گسترده ای از چند ثانیه تا چند ماه باشد.

 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه اقدامات پیشگیری از جذب و درمان مسمومیت ناشی از دارو، برای هر دسته دارویی کاملا اختصاصی است، توصیه می شود چنانچه موردی از مواجهه ناخواسته با یک دارو مشاهده شد، قبل از هر اقدامی با مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت (سامانه 1490) تماس حاصل شود.

 

مشاور علمی مرکزملی اطلاع رسانی داروها و سموم، سازمان غذا و دارو درخصوص تداخل دارویی در بروز مسمومیت با دارو گفت: تداخلات دارویی یکی از مهم ترین علل مسمومیت های دارویی است که عمدتا در دو گروه سنی کودکان و سالمندان بروز می کند.