تاثیر داروی صرع روی جنین

قطع خودسرانه داروهای ضدصرع در بارداران مصروع موجب شیوع اختلالات مادرزادی در نوزادان می‌شود.

هرگونه كاهش یا قطع خودسرانه دارو در طول بارداری نه تنها خطر بروز اختلالات مادرزادی را در نوزاد كم نكرده، بلكه موجب افزایش خطر تشنج در مادر و شیوع اختلالات مادرزادی ناشی از آن در نوزاد می‌شود.

دكتر جعفر بوالهری رییس انجمن صرع ایران در رابطه با صرع و بارداری معتقد است: تمام داروهای ضد صرع به نحوی به روی نوزاد اثر گذاشته و نتیجتا باعث ایجاد اختلالات مادرزادی در آنها می‌گردد اما در صورت قطع خودسرانه و كم‌كردن میزان مصرف دارو، مادر دچار تشنج شده و شیوع اختلالات مادرزادی در این افراد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به لزوم مصرف داروهای ضد صرع در دوران حاملگی افزود: بهتر است كه قبل از آنكه فرد مبتلا به صرع باردار شود؛ تحت نظر پزشك متخصص داروی مصرفی را به دارویی كه كم‌خطر است تبدیل كند كه البته این كار بسیار حساس بوده و باید به آهستگی و با صبر و حوصله و زیر نظر پزشك متخصص انجام پذیرد.

وی در ادامه تاكید كرد: چنانچه به هر دلیلی دارو قبل از حاملگی تغییر نیافت، مصروع باید داروی قبلی را كماكان ادامه دهد.

متخصصان مغز و اعصاب انجمن صرع و بارداری در این باره معتقدند؛ تنها داروی “ترمتادیون” است كه نباید در حاملگی مصرف شود همچنین “اسیدوالپروتیك” نسبت به دیگر داروها اختلالات بیشتری ایجاد می‌كند و عوارض دیگر داروها نیز كم و بیش یكسان است بنابراین در هر صورت داروی تجویزشده قبل از بارداری باید طی این دوران و با هم نسبت، مصرف شود.

دكتر بوالهری با اشاره به این مطلب كه، «صرع بیماری ارثی نیست»؛ اضافه كرد: البته برخی از انواع كمیاب صرع ارثی است و اگر مادر مبتلا به صرع باشد كودك در خطر بیشتری نسبت به كودكان دیگر قرار می‌گیرد به خصوص اگر مادر در دوران بارداری دچار تشنج شده و داروی ضد صرع مصرف نكند.

به گفته متخصصان این انجمن نوزاد متولدشده از مادر مصروع، مشكل چندانی نخواهد داشت اما از آنجا كه مقدار كمی دارو از جفت رد می‌شود ممكن است كمی بی‌تحركی و خواب‌آلودگی برای كودك پیش آید كه این امر نگران‌كننده نیست و حالتی موقتی دارد.

همچنین مادرانی كه فنی‌توئین فنوباربیتال و پیریمیدون دریافت می‌كنند باید برای جلوگیری از خطر خونریزی نوزاد در ماه آخر بارداری ویتامین k (زیر نظر پزشك) تزریق نمایند.

دكتر بوالهری در پایان میزان حملات مصروعین را در دوران حاملگی 50 درصد بدون تغییر، 20 تا 30 درصد با تشدید و 10 تا 20 درصد نیز همراه با كاهش تعداد حملات ذكر كرد، و تاكید كرد: با این حال این مسئله چندان نگران‌كننده نبوده و با مشورت پزشك و تنظیم دارو، می‌توان از عوارض احتمالی زیانبار داروهای صرع بر روی جنین جلوگیری به عمل آورد.