نانوسامانه انتقال دارو به سلول‌های سرطانی

نانو سامانه هدفمند و هوشمند انتقال همزمان دارو و ژن به سلول‌های سرطان استخوان در دانشگاه تهران ساخته می شود.

ساخت این نانوسامانه بخشی از طرح ساخت نانو سامانه‌های هوشمند دارو و ژن بر پایه فناوری پزشکی شخصی بوده که به سرپرستی دکتر قاسم عموعابدینی و مشترک با مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران و دانشگاه آمستردام هلند در حال انجام است.

این نانوسامانه مرتبط با پروژه دکتری فاطمه حقیرالسادات، دانشجوی نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین است. رساله این دانشجو با راهنمایی دکتر قاسم عموعابدینی، دکتر تیمور فروانفر و دکتر محمد حسن شیخ‌ها، مشاوره دکتر مارکو هلدر، دکتر بهروز زندیه دوالبی و دکتر جواد محمد نژاد، و با داوری دکتر سید مهدی کلانتر، دکتر عظیم اکبرزاده، دکتر حسینعلی رضائیان و دکتر مهدی رهایی و حضور سفیر هلند در ایران در دانشکده علوم و فنون نوین دفاع شد.

نانو سامانه هوشمند بر پایه نانوفناوری، فناوری ژنومیک، پروتئومیکس و پزشکی شخصی برای درمان سلول‌های سرطانی پایه‌گذاری شده است. طراحی و بهینه سازی سامانه نانویی لیپوزوم، دارو، ژن و روش هدفمندی در دانشگاه تهران و طراحی ژن و سنتز پپتید در دانشگاه آمستردام هلند صورت گرفته است که نتایج این پروژه تا کنون در مرحله ورود به تست‌های حیوانی است که در طی چند سال آینده مسیر تست حیوانی و انسانی را طی خواهد کرد.

از نتایج این تحقیق ۶ مقاله ISI چاپ شده و ۶ مقاله ISI در دست چاپ و داور نهایی است، همچنین دارای ۱۵ مقاله داخلی و ۲۴ مقاله کنفرانسی داخلی و بین‌المللی است. این تحقیق در حال گذراندن مراحل اخذ ثبت اختراع بین‌المللی (US Patent) با عنوان Synthesis and Production of Nano-liposomes used to Treat Cancer using Personalized Technology Based on Proto-genomics Cancer Cells و شماره ۲۶۷۷۰۲۱۴ است.