داروی جدید Prochymalبرای درمان دیابت

محققان دارویی را برای معالجه دیابت معرفی کرده اند که موجب می شود مبتلایان به این بیماری بیش از این نیازمند تزریق روزانه انسولین نباشند.

دیابت نوع یک، سیستم ایمنی سلول های پانکراسی را مورد حمله قرار می دهد و در نتیجه تولید انسولین و تنظیم قند خون مختل می شود.

افراد مبتلا به این بیماری نیازمند تزریق روزانه انسولین هستند تا سطح قند خون شان را تنظیم کنند. این درمان یا دارو از سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان برای درمان دیابت نوع یک استفاده می کند و محققان آن را Prochymal می نامند که می تواند مانع از تخریب پانکراس بوسیله سیستم ایمنی شود.

به گفته این محققان این دارو ظرف دو سال آینده وارد بازار خواهد شد. مطالعات اولیه نشان داده است که سلول های بنیادی موجود در Prochymal می توانند سدی در برابر سیستم ایمنی باشند.

نتایج اولیه این مطالعه که روی ۶۰ بیمار آزمایش شده نشان داده است که این سلول های بنیادی می توانند پانکراس را نجات دهند.