آیا بعد از لتروزول باید آمپول hcg تزریق کرد؟

بدون تزریق hcg نیز تخمک گذاری اتفاق می افتد. اما وقتی سایز فولیکول به حد مناسب رسید آمپول کمک می کند تخمک گذاری در زمان مناسب اتفاق نیفتد. در مواردی که سایز یا تعداد فولیکول خیلی زیاد است نباید آمپول تزریق شود. زیرا می تواند عوارض زیادی داشته باشد.

 

دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان، استاد دانشگاه و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی