ارتباط مونتلوکاست با کابوس‌های شبانه

محققان دريافتند داروي آسم (مونتلوکاست) با عوارض جانبي عصبي نظير افسردگي، خشم، کابوس‌هاي شبانه و سردرد مرتبط است.

Singulair  داروي آسم و آلرژي است که به صورت قرص يا به شکل دانه هاي قابل حل روزي يکبار استفاده مي شوند.

مطالعات نشان داده احتمال انديشه خودکشي در کودکان و بزرگسالان مصرف کننده اين دارو 20 برابر بيشتر و احتمال کابوس هاي شبانه 22 برابر بيشتر است ريسک سردرد هم در اين افراد دو برابر بيشتر از افراد عادي است.

با اين حال محققان تأکيد مي کنند بيماران نبايد مصرف اين داروهاي خود را کنار گذارند.