چرا FDA کتامین را برای درمان افسردگی تایید نمی‌کند؟

برای اثبات هر گونه داروی جدید، FDA نیاز به شواهدی دارد که ثابت کند این دارو خوب کار میکند و باعث صدمات بزرگتری نمیشود. FDA شواهدی از آزمایشات بالینی صدها و یا حتی هزاران بیمار را گرفته و بر اساس آنها اقدام میکند. بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی کتامین بسیار کوچک به نظر می رسند (در حدود ۲۵ تا ۵۰ فرد مبتلا به افسردگی). نظر به اینکه کتامین جزو داروهای عمومی است، شرکتهای دارویی نمیتوانند آن را ثبت کرده و پول خود را به دست بیاورند. اگرچه شرکتها، در حال توسعه داروهای دیگری بر اساس کتامین هستند.

در آگوست ۲۰۱۶ ، FDA «اسکتامین» را در یک مسیر سریع برای تایید قرار داد و آن را به عنوان “یک درمان پیشرفته” معرفی کرد. «اسکتامین» که به صورت اسپری بینی است، در مرحله سوم آزمایشات بالینی قرار دارد. داروی دیگری نیز که بر روی گیرنده های NMDA کار میکند و به نام Rapastinel (GLYX-۱۳) نامیده میشود، به عنوان یک درمان پیشرفته در اوایل ۲۰۱۶ معرفی شده است.