تاثیر نانولیپوزوم در درمان سرطان

تولید داروهای نانو ضد سرطان انقلاب بزرگی است که فناوری نانو در کشور رقم زده است. داروهای «نانولیپوزوم» با خاصیت اسیدی تنها نسبت به تومورهای سرطانی حساس بوده و بافت سرطانی را هدف قرار می‌دهند؛ این داروها با افزایش اثربخشی و کاهش عوارض جانبی، سلول‌های سرطانی را از بین می‌برند علاوه براین با کوچک کردن اندازه تومور و تأخیر در رشد تومور منجربه افزایش طول عمر بیماران می‌شوند.بنابه گفته مسئول غرفه تولید دارو، انواع خارجی داروهای نانو ضدسرطان در ایران حدود 2 میلیون قیمت دارد با این حال بیماران می‌توانند نوع ایرانی این دارو‌ها را با پوشش بیمه‌ای 70 تا 90 تا هزار تومان تهیه کنند.

دستاوردهای محققان ایرانی در حوزه فناوری نانو به اینجا ختم نمی‌شود، حالا بسیاری از انواع دستگاه‌های تشخیصی و درمانی از جمله کیت‌های حاوی نانو ذرات طلا جهت تشخیص بیومولکول‌ها و دستگاه و کیت استخراج و تشخیص مواد مخدر توسط محققان کشورمان تولید شده‌اند.

دستگاه و کیت استخراج و تشخیص مواد مخدر با استفاده از روش کروماتوگرافی پاسخ‌های مثبت تست‌های غربالگری مواد مخدر را در زمانی بسیار کوتاه ارزیابی می‌کند این در حالی است که آزمایش اعتیاد که هم اینک به شکل دستی در مراکز درمانی صورت می‌گیرد نه تنها وقت گیر است بلکه هزینه زیادی را نیز به آزمایشگاه‌ها تحمیل می‌کند.

کیت LSPRحاوی نانوذرات طلا جهت تشخیص بیومولکول‌ها نیز دیگر دستاورد محققان ایرانی است که جهت تشخیص زودهنگام سرطان بزودی روانه بازار خواهد شد. خواص پلاسمونی نانوذرات موجود در این کیت‌ها سلول‌های سرطانی را اندازه‌گیری می‌کند و با تشخیص زودرس در مراحل اولیه مانع از پیشرفت سلول‌های سرطانی می‌شود.