جوش‌های معروف به غرور جوانی نسخه ثابتی ندارند. این قبیل جوش‌ها در افراد مختلف بسته به شرایط سنی، جنس فرد و بیماری‌های احتمالی درمان‌های متفاوتی دارد، اما برخی داروها ممکن است خود عامل ایجاد جوش در سنین بلوغ(Puberty) شوند.

برخی از جوان‌های ورزشکار که برای تقویت عضلات خود از داروهای هورمونی و حاوی کورتون استفاده می‌کنند ممکن است دچار جوش‌های شدیدی در ناحیه صورت شوند، ویتامین‌های گروه ب و برخی داروهای ضدافسردگی(Anti-depressant) هم ممکن است عامل ایجاد جوش باشند.