موارد تزریق سرترالین

سرترالین جزء دسته ای از داروهاست که عموما برای درمان افسردگی و اختلالات خلقی از آن استفاده می شود. این دارو بر روی میزان سروتونین های سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد و آن ها را افزایش می دهد و در نتیجه به حفظ تعادل روانی کمک می کند. این دارو به شکل قرص و یا کپسول تهیه می شود.

 مصرف سرترالین

طریقه مصرف سرترالین معمولا یک بار در روز و هنگام صبح یا عصر می باشد.

برای درمان اختلالات قبل از قاعدگی، سرترالین با دوز روزانه یک بار، یا همه روزها یا در برخی روزهای ماه، تجویز می شود.

دارو را هر روز در ساعت مشخصی مصرف و از تغییر ساعت آن خودداری کنید. سرترالین باید دقیقا طبق دستور پزشک مصرف شود، از کم یا زیاد نمودن خودسرانه دوز دارو، بدون اطلاع پزشک، خودداری نمایید.

ممکن است پزشک دارو را در ابتدا با دوز کم شروع و به تدریج دوز دارو را تا رسیدن به حد درمانی مطلوب افزایش دهد. این افزایش معمولا یک بار در هفته صورت می گیرد و نه بیشتر.

رسیدن به اثرات مطلوب درمانی سرترالین ممکن است چند هفته یا بیشتر طول بکشد. بنابراین در اوایل دوره درمانی ممکن است نتیجه کاملا رضایت بخش از دارو بدست نیاید.

دوز دارو را، حتی اگر احساس می کنید که بیماری تان کاملا درمان شده و حال خوبی دارید، بدون اطلاع پزشک و به طور خودسرانه کم یا قطع ننمایید.

فارماکوکینتیک سرترالين

جذب گوارشي اين دارو آهسته است ولي درصورت مصرف با غذا، سرعت جذب و فراهمي زيستي آن افزايش مي يابد. پيوند پروتئيني آن خيلي زياد وحدود ۹۸درصد است. سرترالين دركبد متابوليزه میشود و بطور وسيع تحت تاثير عبور اوليه قرارميگيرد. نيمه عمر حذف آن ۲۶-۲۴ ساعت است ولي متابوليت فعال آن نيمه عمر ۱۰۲-۶۲ ساعت دارد. براي شروع اثر ضدافسردگي و ضدپانيك آن ۴-۲ هفته و براي اثر ضدوسواس آن ممكن است زمان بيشتري لازم باشد. درصورت مصرف يكبار در روز دارو، پس از ۷ روز به غلظت پايدار سرمي ميرسد. دارو بيشتر بصورت متابوليت از راه كليه و همچنين از راه مدفوع دفع میشود.

 

موارد منع مصرف سرترالین موارد استفاده از داروی سرترالین مصرف سرترالین فارماکوکینتیک سرترالين عوارض سرترالین  

موارد استفاده از داروی سرترالین

:: افسردگي

:: اختلالات obsessive – compulsive

:: اختلالات پانيك

:: اختلالات (post trummatic stress (PTSD

:: اختلالات خلقي دوران قاعدگي در زنان

:: اختلالات اضطرابي اجتماعي (ترس از اجتماعات)