هشدار سازمان بهداشت جهانی در خصوص تولید دارو

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد: تعداد بسیار محدودی آنتی بوتیک برای مقابله با بحران جهانیِ مقاومت دارویی در دست تهیه است.

سازمان جهانی بهداشت با هشدار نسبت به تهیه تعداد بسیار محدودی از آنتی بیوتیک‌ها برای مقابله با بحران مقاومت دارویی اعلام کرد این در حالی است که مقاومت دارویی علت افزایش عفونت‌های درمان‌ناپذیر در سراسر جهان است.

در میان بیماری‌های هشدار دهنده‌ای که در حال افزایش و گسترش هستند می‌توان به سل مقاوم به چند دارو اشاره کرد که درمان آن مستلزم طی کردن دوره‌ای ۹ تا ۲۰ ماهه است.

در سال ۲۵۰ هزار مورد فوت ناشی از این بیماری گزارش می‌شود و تنها ۵۲ درصد بیماران در سراسر جهان تحت درمان موفق قرار می‌گیرند. با این حال تنها دو آنتی بیوتیک جدید در مدت ۷۰ سال برای مقابله با این بیماری تولید شده است.

گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت حاکی از پایین بودن داروهای جدید تولید شده است.

در این گزارش ۱۲ پاتوژن (عامل بیماری‌زا) دیگر فهرست شده که خطر جدی برای سلامت انسان هستند زیرا داروهای مناسب برای درمان عفونت‌های عامل بیماری تمام شده است.

همچنین عفونت‌های بیمارستانی از قبیل C.difficile و MRSA نگران کننده هستند. آنها خطر جدی برای افرادی هستند که بیمار بوده و سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است.

به گزارش روزنامه گاردین، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز در این رابطه گفت: مقاومت آنتی میکروبی در حوزه سلامت جهانی، یک فوریت است که پیشرفت در تولید داروهای مدرن را به خطر می‌اندازد. همچنین نیاز فوری به افزایش سرمایه گذاری در انجام تحقیقات دارویی وجود دارد.