تاثیر آسپرین بر روی بیماران دیابتی

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و متخصص داروسازي باليني، درباره مشکلات قلبي بيماران ديابتي بيان کرد: امروزه اختلالات قلبي عروقي يکي از مهمترين علل مرگ و مير در جوامع بشري محسوب مي شود.

هادي اسماعيلي افزود: احتمال وقوع سکته قلبي در افراد بدون سابقه اين بيماري نيز در پنج سال آينده بيش از 10 درصد است که با مصرف آسپرين مي توانند از بروز ناراحتي هاي قلبي عروقي پيشگيري کنند. وي اظهار داشت: بيماران با سابقه گرفتگي موقت عروق قلبي با مصرف آسپرين مي توانند مانع از پيشرفت بيماري خود شوند.

اين متخصص داروسازي باليني عنوان کرد: در سال هاي اخير با تغيير ديدگاه پزشکان نسبت به آسپرين مصرف اين دارو در مبتلايان به ديابت که داراي سني کمتر از 50 سال (به خصوص کمتر از 35) هستند، توصيه نمي شود. وي بيان کرد: مبتلايان به ديابت با سابقه حمله قلبي و سن کمتر از 50 سال نيز منعي براي مصرف آسپرين ندارند.

اسماعيلي با بيان اينکه خونريزي گوارشي از شايع ترين عوارض مصرف آسپرين به شمار مي آيد؛ توصيه کرد: افرادي که از زخم هاي گوارشي رنج مي برند، همراه با آسپرين از داروهاي افزايش دهنده محافظت مخاط معده نسبت به عوارض آسپرين مانند داروي امپرازول استفاده کنند.

اين متخصص داروسازي باليني با اشاره به باور رايج تأثير مصرف خودسرانه آسپرين در کاهش غلظت خون اظهار داشت: مصرف خودسرانه آسپرين مي تواند سبب خونريزي هاي گوارشي شود که مصرف هفته اي حداقل سه بار ماهي و مکمل هاي امگا 3 جايگزين هاي مناسبي براي اين دارو به شمار مي آيند. وي گفت: داروي «کلوپيدوگرل» جايگزين مناسبي براي افرادي که با مصرف آسپرين دچار عوارضي مانند حملات تنفسي، تنگي نفس يا ضايعات جلدي (حساسيت هاي پوستي) مي شوند، محسوب مي شود.

اسماعيلي با تأکيد بر اينکه دوزهاي پايين آسپرين (بين 75 تا 325 ميلي گرم) از نظر عوارض و اثربخشي مشابه هستند؛ بيان کرد: آسپرين هايي که داراي پوشش روده اي هستند نيز با وجود جذب کمتر، همانند آسپرين هاي فاقد پوشش روده اي تأثيرگذار هستند.