توقف آزمایش‌های بالینی داروی CAR-T از سوی FDA

تنها یک هفته پس از تایید استفاده از داروی جدید درمان سرطان،‌ دارویی به نام CAR-T محصول شرکت Cellectis توسط سازمان دارو و غذای آمریکا، این سازمان ادامه آزمایش‌های بالینی دارو را متوقف کرد.

براساس گزارش ساينس الرت، مرگ يكي از داوطلباني كه در دوره آزمايش باليني دارو حضور داشت باعث توقف اين آزمايش‌ها شد. درمان CAR-T با استفاده از سيستم ايمني بدن بيمار سرطان را مهار مي‌كند. سلول‌ها از بدن بيمار استخراج شده و با ايجاد تغييراتي به ژن‌هايي جديد مجهر مي‌شوند و دوباره به بدن بازگردانده مي‌شوند.

 

تصمیم تاریخی سازمان داروی آمریکا برای درمان سرطان

دوره‌هاي درماني كنوني با هدف بررسي تاثيرگذاري اين درمان با استفاده از سلول‌هاي اهدايي يك داوطلب،‌ و نه خود بيمار آغاز شد. اما با مرگ يك بيمار 78 ساله در اثر واكنش شديد به درمان جديد، ادامه آزمايش‌ها متوقف شد.

 

سازمان غذا و داروي آمريكا آزمايش اين شيوه درماني روي سرطان خون را نيز متوقف كرده‌است؛ باوجود اينكه اين درمان پيش از اين نتايج مثبتي روي دو نوزاد از خود نشان داده بود. اين اولين‌باري نيست كه يك شركت مجوز آزمايش دارويي جديد را از دست مي‌دهد، سال گذشته شركت دارويي جونو پس از مرگ چند بيمار مجبور به متوقف كردن دوره آزمايشي‌اش شد.

 

اكنون شركت Cellectis بايد با سرمايه‌گذارانش مواجه شود زيرا پس از توقف دوره‌هاي آزمايشي ارزش سهام اين شركت با كاهش مواجه شد. همچنين اين شركت براي ادامه پيدا كردن آزمايش‌هايش مبارزه‌اي بزرگ در پيش رو دارد.