طراحی نمونه آزمایشگاهی نانو سامانه دارویی

پژوهشگران دانشگاه اصفهان نمونه آزمایشگاهی نانو سامانه دارویی طراحی کرده‌اند که به طور همزمان قابلیت تصویربرداری و درمان بافت‌های سرطانی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان سامانه های دارویی هدفمند را در کاهش عوارض جانبی داروهای درمان سرطان موثر دانست و گفت: با بهره گیری از این سامانه ها، دارو تنها به سلول‌های سرطانی منتقل و موجب تخریب آن ها می شود و بدین ترتیب سلول‌های غیرسرطانی سالم مانده و به عملکرد عادی خود ادامه می‌دهند.

 

رضا کریمی شرودانی افزود: در این طرح نانویی سامانه ا‌ی هدفمند برای دارورسانی و تصویربرداری همزمان از بافت‌های سرطانی با استفاده از موادی شامل فولیک اسید عامل هدفمندکننده مزدوج شده با دفری‌اکسامین و یون گالیم(III)عامل کمپلکس دهنده‌ی گالیم و دارای خاصیت دارویی در درمان سرطان در سطح الکترود طلا طراحی و توانایی آن برای شکار سلول‌های سرطانی ارزیابی شده است.

وی نتایج استفاده از این نانوسامانه را در مقیاس آزمایشگاهی رضایت بخش بیان کرد و گفت: کاربرد این نانو سامانه در بهبود عملکرد، کاهش اثرات جانبی سامانه‌های دارورسانی و تشخیص دقیق‌تر و اختصاصی‌تر بافت‌های سرطانی موثر دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، نتایج این طرح نانویی را در صنعت داروسازی، در طراحی سامانه‌های هدفمند دارو رسانی به‌ عنوان داروی ضد سرطان قابل استفاده برشمرد و افزود: روش استفاده شده در این طرح روشی مؤثر و از نظر محیط زیست روش سبز است.

 

نتایج این پژوهش با مشارکت رضا کریمی شرودانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، فاطمه یعقوبی و مصطفی ترابی، دانشجویان دکترای شیمی و مرضیه سمیعی فروشانی پژوهشگر پسا دکترای شیمی دانشگاه اصفهان در مجله  Journal of physical chemistry C چاپ شده است.