نانوسامانه دارویی جدید برای درمان بافت‌های سرطانی

یکی از موضوعات پراهمیت در تحقیقات پزشکی دستیابی به راهکاری است که بتوان میزان مصرف دارو و به دنبال آن عوارض جانبی ناشی از داروها را در بیماری‌های مختلف تا حد ممکن کاهش داد. این کار به کمک سامانه‌های دارویی هدفمند امکان‌پذیر است. در درمان سرطان توسط این سامانه‌ها، دارو تنها به سلول‌های سرطانی انتقال یافته و آنها را از بین می‌برد. بدین ترتیب سلول‌های غیرسرطانی سالم مانده و به عملکرد عادی خود ادامه می‌دهند.

پژوهشگران دانشگاه اصفهان نانوسامانه‌ای دارویی طراحی کرده‌اند که به طور همزمان قابلیت تصویربرداری و درمان بافت‌های سرطانی را دارد، در حال حاضر طراحی و ساخت دارو در مقیاس آزمایشگاهی موفقیت آمیز بوده است.

به گفته‌ دکتر رضا کریمی شرودانی پژوهشگر دانشگاه اصفهان, در این طرح یک سامانه‌ هدفمند برای دارورسانی و تصویربرداری همزمان از بافت‌های سرطانی معرفی شده است.

کریمی در توضیح مواد به کار رفته در ساخت این نانوسامانه عنوان کرد: در حال حاضر دارورسانی به کمک سامانه‌های هدفمند شده با فولیک اسید در دنیای پزشکی در مرحله‌ آزمایش روی انسان است و با توجه به نتایج مثبت آن به نظر می‌رسد که این سامانه‌ها به زودی نقش مهمی را در درمان سرطان ایفا نمایند. به همین دلیل ما در این کار سامانه‌ای متشکل از فولیک اسید مزدوج شده با دفری‌اکسامین و یون گالیم(III) را در سطح الکترود طلا طراحی نموده و توانایی آن را برای شکار سلول‌های سرطانی ارزیابی نمودیم. لازم به توضیح است که در طول آزمایش‌ها، سلول‌های سرطان سینه موش 4T1 به‌عنوان مدلی از سلول‌های سرطانی حاوی گیرنده‌های فولیک اسید انتخاب شدند.

وی در ادامه افزود: ساخت این سامانه در حد نانو و در مقیاس مولکولی صورت گرفته است. البته مطالعات اولیه و بررسی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی سامانه در سطح بستر طلا صورت گرفته و مراحل بعد در مقیاس نانوذرات طلا در حال انجام است.

به گفته‌ کریمی از آنجا که نتایج استفاده از این نانوسامانه در مقیاس آزمایشگاهی رضایت بخش بوده است، چنانچه سایر مراحل را نیز با موفقیت طی نماید، امید می‌رود که کاربرد آن باعث بهبود عملکرد، کاهش اثرات جانبی سامانه‌های دارورسانی و تشخیص دقیق‌تر و اختصاصی‌تر بافت‌های سرطانی شود.بدین ترتیب نتایج این طرح در صنعت داروسازی در طراحی سامانه‌های هدفمند دارورسانی به‌عنوان داروی ضد سرطان قابل استفاده خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در خصوص آزمون‌های استفاده شده جهت بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی سامانه طراحی شده گفت: برای این منظور از روش‌های مختلف الکتروشیمیایی و تجزیه سطح مانند روش‌های ولتامتری، طیف‌سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی، طیف‌سنجی تبدیل فوریه و پرتو ایکس استفاده شده است. همچنین برای مطالعه‌ اندرکنش سامانه با سلول‌های سرطانی از روش‌ غیرتخریبی طیف‌سنجی مقاومت ظاهری الکتروشیمیایی بهره گرفتیم.

این تحقیقات با همکاری دکتر رضا کریمی شرودانی- عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان- فاطمه یعقوبی و مصطفی ترابی- دانشجویان دکترای شیمی- و دکتر مرضیه سمیعی فروشانی- پژوهشگر پسا دکترای شیمی دانشگاه اصفهان- انجام شده است. نتایج این کار در مجله‌ Journal of physical chemistry C با ضریب تأثیر 4/5 (جلد 120، سال 2016، صفحات 23212 تا 23220) به چاپ رسیده است.