آیا نیتروفرانتویین برای جنین عارضه دارد؟

دکتر فرشته دانشمند متخصص زنان و زایمان می‌گوید:

نیتروفرانتویین جزء گروه ب هست و مصرف آن اشکالی ندارد. معمولا مه به خانمها توصیه می کنیم تا آنجا که امکان دارد در 3 ماهه اول بارداری هیچ داروی غیرضروری استفاده نکنند. ولی این دارو جز داروهایی هست که بیمار مجبور باشد می تواند آن را مورد استفاده قرار بدهد و آسیبی به جنین نمی رساند.