علائم بالینی و درمان آریتم مولتی‌فرم

ضایعه پوستی اریتم مولتی‌فرم که بصورت هدف تیراندازی است .

 

در شکل خفیف و کلاسیک اریتم مولتی فرم با ضایعات پوستی به شکل هدف (target lesion)مشخص می‌شود (ضایعات حلقوی قرمز با مرکز رنگ پریده شبیه هدف تیراندازی). البته گاهی نیزضایعات پوستی به اشکال مختلف دیگری مانند برجستگیهای قرمزرنگ و یا دانه‌های آبدارکوچک وبزرگ پوستی بروزمی کند. نام این بیماری نیز به همین علت که بثورات مختلفی دارد اریتم مولتی‌فرم می‌باشد که به معنی قرمزی چندشکلی است. محل این ضایعات بیشتر در انتهای اندامها (ساعد وپشت دست؛ ساق پا و روی پا) می‌باشد. ضایعات صورتی تا قرمز بوده اغلب با خارش متوسط همراه هستند.

 

تشخیص قطعی با بیوپسی می‌باشد.

 

درمان :

 

اغلب بیماران نیازی به درمان ندارند و بیماری بدون درمان نیز بهبود می‌یابد ولی گاه کورتیکواستروئیدها تجویز می‌شوند. برای تخفیف علایم امکان دارد داروهای ضد درد و تب بر، آرام‌بخش‌ها، آنتی‌هیستامینها (برای خارش) و دهانشویه تجویز شوند. عامل زمینه ماند تبخال باید درمان شود.

 

برای اریتم گسترده و فراگیر می توان از استروئید خوراکی(1 تا 3 هفته) استفاده کرد.

 

در خصوص اریتم مولتی فرم مرتبط با هرپس راجعه از داروی ضد ویروس اسیکلوویر خوراکی (دراز مدت) استفاده می شود.